สิ่งที่เรากำลังทำ

ผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติ

การศึกษา

การศึกษาสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย การเข้าถึงง่ายและหลากหลาย

สุขภาวะ

การกินอยู่ของประชาชนในเมืองขอนแก่นได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ

สิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาสมกับการเปลี่ยนผ่านเมืองสู่ความเจริญที่ยั่งยืน

ขนส่งสาธารณะ

การเดินทางในเมืองที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างโครงข่ายที่ยืดหยุ่นและเข้มแข็ง

สนับสนุนเพิ่มทุน

โครงการพัฒนาเมืองโดยประชาชน

เพิ่มขึ้น: 0฿

เป้าหมาย: 2,500฿

กระจกโค้งแยกวัดศรีสว่างโนนทัน

ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

เพิ่มขึ้น: 10,500฿

เป้าหมาย: 50,000฿

ระบบกล้อง Ai ตรวจนับวัตถุ แยกประเภท CiRA Core

ชุดกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย เชื่อมกับ CiraCore บน Computer PC

เพิ่มขึ้น: 6,000฿

เป้าหมาย: 40,000฿

กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์บึงแก่นนคร

ต้นแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและมีต้นทุนในการติดตั้งต่ำ

เพิ่มขึ้น: 6,100฿

เป้าหมาย: 50,000฿

ป้ายรถเมล์อัจฉริยะตามพิกัดชุมชนในเมือง

โครงการป้ายรถเมล์บอกสถานะรถประจำทางขอนแก่นซิตี้บัส
ผู้ก่อตั้งโครงการ

กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งโครงการขอนแก่นเมืองแห่งการเรียนรู้

1500+

ผู้ได้รับผลประโยชน์

50+

อาสาสมัครทั้งหมด

0+

โครงการที่สำเร็จ

0+

เงินทุนสนับสนุนโครงการ